s finančním přispěním statutárního města Ostravy

Posts tagged Performance

DON QUICHOTI Z BESKYD aneb čistě Bílé divadlo

Paní Ema Šlechtová ve Zpravodaji č.3 k našemu představení JÁ, JÁ TOHO VĚŠTEC OD BESKYDU LIDU:

Počáteční zaváhání, zda se nacházím někde v zemích německých na Oktoberfestu, nebo jestli ostravská verze skupiny Plastic People povstala z pilin. Následuje údiv a nakonec intuitivní očekávání čehosi neopakovatelného, a to jsme byli teprve v kavárně Staré arény. Oslava Petra Bezruče, stručná hodina dějepisu, alkoholové opojení, folklór, dřevařina, horničina, ale hlavně upřímný zápal pro věc, to všechno a mnohem víc zahrnuli tvůrci do milé půlhodinky. Nebylo třeba ani zmiňovaných 70 000 horníků, stačilo sedm performerů a dva hudebníci na to, abychom nakonec všichni odcházeli s upřímným úsměvem na tváři. Nic pro slabé nátury, vzduchem lítají třísky a sladká vodka teče proudem. Zralý věk tvůrců se rozhodně nebránil moderně, dokonce nechyběla ani často (zne)užívaná (polo) nahota. Teleportovali jsme se do ovzduší pravé slezské krčmy, kde sám mistr Bezruč, rebel, bard či připitý zpěvák, který se nebojí mluvit, trůní v čele stolu a bouří nás. Když jsme si všichni dobroukali a dopili vodečku, zábava ještě zdaleka nekončila. Křest kalendáře jako pravý „happening“ plynule navázal na shlédnutý kus. Vykašleme se na všechny divadelní šarády a dělejme to od srdce. Hlavně mějme na paměti, že jsou stále lidé, kteří básně čtou!

Tweety z festivalu OST-RA-VAR 2017

Sarah Slavíčková:

45 minut, které nikoho nenechají chladným a rozzáří každého! Zkrátka: neskutečný zápal pro věc a pohlazení na duši!

Ladislav Vrchovský:

Konečně prolnutí divadla se skutečným životem – ztělesněná autenticita. Zatím nejsilnější zásah – přímo do srdce.

OST-RA-VAR s Bezručem Bílého divadla

Jak hasnou beskydští goroli za zvuku veršů tak krásně. Co chceš ty rapsode zoufalý? Jsou lidé, kteří čtou básně…

Stará Aréna uhostí BEZRUČE Bílého divadla ve čtvrtek večer ve 21:00 hodin v rámci OFF programu 21. ročníku festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR.

BEZRUČ BEZ HRANIC

Představení inspirováno básnickou sbírkou „Slezské písně” Petra Bezruče a hudbou Leoše Janáčka na XXVII. mezinárodním divadelním festivalu BEZ HRANIC. Foto: Marian Siedlaczek.

BEZRUČ V OPAVĚ

Petr Bezruč (15.09.1867 – 12.02.1958).
„Smějte se, Bože můj smějte! Tak vypadám já, já Petr Bezruč, od Těšína Bezruč, já Petr Bezruč, Ahasver svědomí Čechů, škaredý fantom a zašlého národa bard.“

„Jsou lidé, kteří čtou básně…“.

BEZRUČ – 150 let od jeho narození

Bílé divadlo společně s ArtRózou uvedou performaci „Já, já toho věštec od Beskydu lidu“ věnovanou nedožitým 150. narozeninám Petra Bezruče. Hudbu k písním zkomponoval a hudební réžie se ujal Pavel Helebrand.

BEZRUČ – 150 let – program

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Poezii Domu mé matky spojilo Bílé divadlo s naturalismem Poslední večeře…

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Sidonie Nádherná se střetla s Bohumilem Hrabalem na Hrázi věčnosti. Setkání rámovaly skladby z Červeného kohouta.

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Já, já toho věštec od Beskydu lidu… Postele… Bílá lokomotiva… To bylo setkání druhé.

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Setkání u kolotoče. „Po nebi i zemi kutálej se hlavo…“.

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Stavění hnízda Bílého divadla. První den s kolotočem.

SETKÁNÍ V BÍLÉM HNÍZDĚ

Blíží se setkání s námi, s Bílým divadlem, v Bílém hnízdě…

Spanilá jízda na City Cross Sprint 2017

Děkujeme za poskytnuté fotografie panu Mgr. Josefu Zajícovi.

SYMFONICKÁ ROZMLUVA

V rámci večera s Bílým divadlem zazněla sálem SYMFONICKÁ ROZMLUVA. Na motivy Jean Tardieuho jednoaktovky stejnojmenného názvu je rozčleněna do tří vět jako symfonie (Allegro ma non troppo, Andante sostenuto a Scherzo vivace), z nichž každé náleží jeden dominantní motiv. Dirigent určuje rytmus a kadenci promluv jednotlivých postav. Finále završuje dialog mužů a dámy: „Udělal ses… Nemůžeš se udělat… Protože jsem nalitej… Vše a vše a vše a vše…“.     

VEČER S BÍLÝM DIVADLEM

Na páteční večer 25. listopadu 2016 máme pro Vás od 19:30 hodin připraveny naše LYŽAŘE a jednoaktovku Symfonická rozmluva. Vše se odehraje ve společenské domě LABYRINT, v Ostravě-Třebovicích.